logo

Ofte stilite spørsmål/FAQ

Hva gjør jeg hvis vannet spruter ut av et vannrør fra kjøkkeskapet, kjelleren, vannsrommet og baderommet?

Det alle viktigste er å isolere lekasjonen. Stenge vannet for å unngå skade flere ustyr eller møbler. Når situasjonen er under kontroll/kontrollerbar kan det være lurt å tørke av

Hvordan vet jeg om skaden kan være dekningsmessig?

Om røret er forsatt i en brukbar stand, men likevel lekker kan det kanskje dekkes. Mesteparten avgjør forskingsskapet ditt om avgjørelsen , vi formidler informasjon og kommer tilbake til deg med svar så snart det foreligger.

Hva skjer videre hos meg hvis skaden dekkes av mitt forsikringsselskap?

Dekkes skaden starter vi sanering etter avtale med deg. Vi gjør nødvendig riving og demontering og monterer avfukter for å tørke ut skaden raskest mulig.

Kan jeg bo i huset mens skadeutbedringen pågår?

Vi lager en provisorisk løsning så du har mulighet til å bo i ditt hus.

Dekker mitt forskringsselskap skader som utøsess i benkeskapet?

Er skaden dekningsmessig og du har din innbo forsikring og bygningsforsikring i samme forsikringsselskap dekkes den, har du innboforsikring i et annet forsikringsselskap må du melde skaden på ditt innbo til dem.

Hvor lenge må avfukter tørke ut skaden?

Det vil vår fuktteknikker vurdere, er det vått i konstruksjonen under din parkett må avfukter stå på i 3 – 5 uker, vi kontakter deg og gjør en fuktmåling om 3 uker, du vil da få beskjed om det er klart for å gjenoppbygge skaden eller om det må tørke lenger.

Får jeg betalt for strøm en avfukter bruker?

Ja, det gjør du. Su får tilbakebetalt i forhold til hvor mange KW avfukter har brukt, pengene får du tilbakebetalt når skadesaken er ferdig utbedret.

Kan jeg gjøre noe selv for å slippe å betale egenandel?

Det kan du, du kan f. eks flytte vekk innbo som må fjernes for at vi skal få revet parkett, samt at du kan rengjøre når vi er ferdige med våre arbeider.

Lukk alle