logo

Eik bo- og behandlingssenter

TØNSBERG: – Et skikkelig løft for byens eldre. Det var det glade budskap fra virksomhetsleder Mia Fjellhaug ved Eik bo- og behandlingssenter.

Fasiten var 28 nye heldøgnsplasser tilrettelagt for demente, 40 nye årsverk og et tidsmessig og trivelig påbygg på 3.200 kvadratmeter. Bygget stod ferdig i 2011.

Arkitekt er Arkitektene Longva, Tønsberg

Brattås skole

Arbeidene består av sanitær, sprinkler og varme.

Det bygges eget hus for varmesentralen, hvor varmepumpen står og får varme fra borrehullene. Dette forsyner den vannbårne gulvvarmen, ventilasjon og stråletak i gymsalen.

Arbeidet ble avsluttet i november 2013.

Doka Norge AS

Dette bygget var vi ferdig med i november 2011.

Doka Norge AS er et heleid datterselskap av Doka GmbH i Østerrike.

Her hadde vi arbeidene på sanitær-, varme- og trykkluft-anlegg. Borrehull, varmepumper sammen med elkjele.

Kaldnes Dokk Nord

Tønsberg

Prosjektet består av to leilighetsbygg med totalt 43 leiligheter.

Nybygg, sanitær/varme/sprinkel - ca. 3500 kvm.

Kaldnes Dokk Syd

Prosjektet består av to leilighetsbygg med totalt 43 leiligheter.

Nybygg, sanitær/varme/sprinkel - ca. 3500 kvm.

Sandåsen Barnehage

Her hadde vi det utførende arbeid med gulvvarme - forsynt med varme fra skolens varmeanlegg. sanitær, varme og sprinkling.

Solvik bo- og behandlingssenter

Her hadde vi det utførende arbeid med gulvvarme - forsynt med varme fra skolens varmeanlegg. Sanitær, varme og sprinkling.

Sparebank 1 Teie

Ombygging sanitær/varme. ca. 1.800 kvm.

Teie skole

Arbeidene besto av sanitær, spinkel og vannbåren varme.

Anlegget ble ferdigstilt i august 2012.

Torvhallen Steen & Strøm

Arbeidene besto av sanitær og varme

Tønsberg akutt Barkåker

Arbeidene våre besto her av sanitær, varme og sprinkling. Prosjektet var ferdigstilt i 2011.

Gulvvarme i ny del, samt radiatorer i gammel del - forsynt av varme fra varmepumpe og borehull - i kombinasjon med gassbrenner.

Åsgårdstrand sykehjem

Bygget er på ca. 5000 m2 og rommet 52 sykehjemsplasser. Et av våre meste bekjente og inspriende prosjekter vi har gjennomført

Åsgårdstrand sykehjem har fått en vedlikeholdsfri fasade av lysebrun teglstein. Inngangspartiet er i glass. Hvert beboelsesrom er på på 26 kvadratmeter, medregnet badet. Sykehjemmet er et tilbud for personer med ulike behov, men en stor andel vil ventelig ha demensproblemer i varierende grad.

pil opp