logo

Personvernerklæring

 1. Informasjon om behandling av personopplysninger

  Etter personopplysningsloven er Energitec AS pliktet til å informere om bruk og formål av personopplysninger som kan knyttes til deg som person. Personvernerklæringen gir den nødvendige informasjonen om hvordan data blir behandlet og hvilke rettigheter du som person har.

 2. Behandlingsansvar

  Energitec AS, herunder daglig leder, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger tilknyttet bedriften.

 3. Formål

  Som kunde, ansatt, jobbsøker eller leverandør, innhenter Energitec AS de nødvendige personopplysningene som behøves for å ivareta en sikker og god drift. Opplysningene benyttes kun med de formål som er forventet av person, herunder kontakt, rekruttering, lønnskjøring og fakturering.

 4. Tredjepart

  Energitec AS utleverer ingen informasjon til tredjepart, med mindre det samtykkes av gjeldende part.

 5. Lagringstid

  Som ansatt eller jobbsøker lagrer vi dine personopplysninger i opptil 6 måneder etter avsluttende forhold. Som kunde eller leverandør vil personopplysninger kunne lagres i minimum 5 år, som følge av garanti og reklamasjonsrett (se kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27)

 6. Dine rettigheter
  • Innsyn:

   Som registrert i Energitec AS har du retten til å få innsyn i hvordan dine personopplysninger blir behandlet og til hvilket formål.

  • Sletting:

   Dine opplysninger kan bli slettet med umiddelbar virkning ved tilfeller der du som registrert ønsker dette, eller der Energitec AS plikter å gjennomføre.

  • Retting:

   Du har retten til å få personopplysninger korrigert, dersom de er feilaktige eller misvisende.

  • Dataportabilitet:

   Du har retten til å få overført personopplysninger direkte til en annen behandlingsansvarlig.

  • Klage:

   Dersom det skulle være noe du mener er upassende eller som ikke etterlever de lovene og reglene som er satt, kan klage først og fremst rettes til Energitec AS. Klagen kan også rettes direkte til datatilsynet.

Se for øvrig «Personopplysningsloven», artikkel 15 - 21 for ytterligere informasjon om rettigheter.